Dinsdag 8 februari 2011 15.45 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGbespreking

voorbereiding debat 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling'

  • inventarisatie woordvoerders bij de expertmeeting en/of beleidsdebat
  • overige besluiten van de subcommissie voorbereiding debat over het rapport van de commissie Brouwer-Korf

Vergaderstukken