Dinsdag 1 februari 2011 aansluitend aan de vergadering van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezinvaststelling brief

aan de minister van VWS in reactie op de brief van de minister van 20 december 2010 inzake het rapport "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak Q-koorts en kabinetsreactie (EK 28.286, D en bijlage)


Vergaderstukken