Dinsdag 25 januari 2011 14.15 uur, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en GezinBespreking

brief van de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I van 20 december 2010 over het rapport "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak Q-koorts en kabinetsreactie (TK 28286, D en bijlage)


Vergaderstukken