Dinsdag 6 juli 2010 15.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)voorbereidend onderzoek

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2010 inzake voorhang in verband met wijziging van het Besluit zorgverzekering, het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, het Zorgindicatiebesluit en het Bijdragebesluit zorg in verband met diverse maatregelen 2011 en de brief van de minister van 28 juni 2010 met het financieel overzicht maatregelen zorg.

    (De bijlagen bij dit besluit zijn te vinden op de website van het College voor zorgverzekeringen ).

bespreking

conceptbrief in reactie op de brief van de minister van 18 juni 2010 inzake bezwaar tegen inzage medisch dossier (EK 31.122, N)

bespreking

briefPDF-document van de minister van VWS van 30 juni 2010 (met bijlage 1PDF-document en bijlage 2PDF-document): reactie uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten bij

bespreking 

briefPDF-document van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake voorhang medisch specialistische zorg 2011

bespreking

brief (met bijlage) van de minister van VWS van 21 juni 2010 inzake voorhang in verband met de wijziging van het Besluit zorgverzekering bij

De briefPDF-document van de minister van VWS van 28 juni 2010 (met bijlagePDF-document) wordt hierbij betrokken

bespreking 

briefPDF-document van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake voorhang taakstelling ziekenhuizen 2011

bespreking 

brief van de minister van SZW van 20 mei 2010 inzake reparatie Algemene Kinderbijslagwet etc. (EK 31.890, H). Betreft toezegging T01168 bij

bespreking 

brief van de minister van VWS van 2 juli 2010 inzake wanbetalersmaatregelen (EK 31.736, H). Betreft toezegging T01058 bij

bespreking

brief van de minister van VWS van 18 juni 2010 inzake bezwaar tegen inzage medisch dossier (EK 31.122, N). Betreft toezegging T01093 bij


Vergaderstukken