Dinsdag 22 juni 2010 14.30 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2010 in reactie op de brief van de commissie van 19 mei 2010 over Overgangsregeling kapitaallasten (EK 29.248, H)

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2010 inzake voorhang van een ontwerpbesluit in verband met wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII (TK 32.310, nr. 6 en bijlage)

bespreking

  • briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2010 inzake voorhangPDF-document in verband met wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG

Vergaderstukken