De precieze regels voor de troonopvolging zijn vastgelegd in de Grondwet (artikel 24 tot en met 31). In principe gaat het koningschap bij overlijden van de koning over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft.

Sinds de aanvang van de regeerperiode van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 is prinses Catharina-Amalia, de Prinses van Oranje, de eerste in de lijn der troonopvolging. Daarna volgen Prinses Alexia en Prinses Ariane, de dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Pas als zij niet beschikbaar zijn, komen Prins Constantijn en zijn kinderen, Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore in aanmerking. De laatste in de lijn van troonopvolging is Prinses Margriet.

Voor alle troonopvolgers geldt dat zij hun recht op de troon behouden zolang zij met toestemming van de Staten-Generaal een huwelijk aangaan.