De Noenzaal

De gebouwen van de Eerste Kamer aan de Hofvijver met de hoektoren en de Mauritstoren, waarop de Nederlandse en de Europese vlag wapperen.
Grotere versie foto

Een kenmerkende grote zaal in het gebouw van de Eerste Kamer is de Noenzaal, de vergaderzaal van de voormalige Gecommitteerde Raden (het dagelijks bestuur) van de Staten van Holland. Het interieur van deze zaal op de begane grond heeft nog veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden. Zo zijn de vier zuilen in de zaal en het plafond voorzien van fraaie zeventiende-eeuwse decoraties. De vier zuilen symboliseren de vier deugden waardoor het gezag in de Staten van Holland zich liet inspireren: liefde, trouw, vrede en eendracht. Op het plafond zijn verwijzingen naar goden uit de klassieke oudheid aangebracht. Tegenwoordig dient de Noenzaal als restaurant van de Eerste Kamer.


De Mauritstoren

Het Torentje van de Minister-President (naast het Mauritshuis) is voor veel mensen een bekend hoekpunt van de Hofvijver. Aan de andere kant van het Binnenhof is een andere toren een belangrijke blikvanger: de Mauritstoren. Dit robuuste vierhoekige gebouw dankt zijn naam aan stadhouder Maurits. Deze gaf omstreeks 1590 opdracht om het stadhouderlijk kwartier uit te breiden en te verfraaien. De Mauritstoren, waar de stadhouder onder andere zijn slaapvertrekken had, was de kroon op deze verbouwing: een architectonisch hoogstandje dat het groeiende aanzien van de stadhouder onderstreepte.

Tegenwoordig bevinden zich in de Mauritstoren onder meer: de kamer van de Eerste Kamerfractie van het CDA, een werkvertrek waar ministers en staatssecretarissen zich kunnen terugtrekken ter voorbereiding op een debat, werkvertrekken voor ambtenaren die bewindslieden ondersteunen en het leeskabinet van de Eerste Kamer. Op het dak van de Mauritstoren wappert zowel de Nederlandse als de Europese vlag.


De Hall

De ‘Hall’ is een centrale ruimte op de eerste verdieping, waar de leden van de Eerste Kamer elkaar ontmoeten en gasten ontvangen. Ook zijn er op vergaderdagen vaak journalisten te vinden. De hal dateert van 1913 en is een ontwerp van rijksbouwmeester Daniel Knuttel. Opvallend aan de ruimte is de overkapping van gebrandschilderd glas, waarin onder meer de wapens van de provinciehoofdsteden zijn verbeeld. De wanden van de hal zijn voorzien van staatsieportretten van de zeven Hollandse stadhouders.

Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
De gebouwen van de Eerste Kamer aan de Hofvijver met de hoektoren en de Mauritstoren, waarop de Nederlandse en de Europese vlag wapperen.
Afbeelding 1 - De gebouwen van de Eerste Kamer aan de Hofvijver met de hoektoren en de Mauritstoren, waarop de Nederlandse en de Europese vlag wapperen.