Informatievoorziening, restaurants en beveiliging
Informatievoorziening

De Kamers zijn afhankelijk van solide informatie. Wat in 1815 begon met een kleine collectie boeken groeide uit tot een omvangrijke informatiehuishouding, die nu grotendeels digitaal is. In de Tweede Kamer werd in 1863 de eerste vaste bibliotheek in gebruik genomen. Sinds de ingebruikname van de nieuwbouw in 1992 is het belangrijkste deel van de bibliotheek ondergebracht bij het Centraal Informatiepunt, dat zich direct onder de plenaire zaal bevindt. In de Eerste Kamer is in 2015 een bibliotheek ingericht in de Mauritstoren.


Beveiliging

Ook de beveiliging van de Kamers maakte in de afgelopen twee eeuwen een ingrijpende ontwikkeling door. In de negentiende eeuw beveiligden militairen van het Haagse garnizoen het Binnenhof. Zij werden in 1907 vervangen door rijksveldwachters. Na de Tweede Wereldoorlog nam de politie de taak van de rijksveldwacht over. In 1977 kreeg het Binnenhof een eigen beveiligingsdienst. Vanwege de veranderde dreiging en de toegenomen risico’s sinds het begin van deze eeuw is de beveiliging van het Tweede Kamergebouw aangepast en is de Beveiligingsdienst verder geprofessionaliseerd. De Kamer probeert daarbij steeds een goede balans te vinden tussen de veiligheid van bewoners en bezoekers en de toegankelijkheid van de plenaire en openbare commissievergaderingen in de Tweede Kamer.


Restaurants

Een cruciale rol in de ondersteuning van de Kamers is uiteraard ook weggelegd voor het Restaurantbedrijf. Deze dienst voorziet de leden en het overige personeel onder meer van de befaamde ‘Kamerkroketten’, maar ook van gezonde- en duurzaam geproduceerde maaltijden en snacks. Het Restaurantbedrijf van de Tweede Kamer verzorgt dranken en maaltijden bij dagelijks ruim 100 vergaderingen en bij evenementen en ontvangsten van bijvoorbeeld hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van andere parlementen.

Sinds 1888 kunnen de Kamerleden binnenshuis een hapje eten. Tot de nieuwbouw was er één restaurant voor alle medewerkers van de Tweede Kamer. Tegenwoordig zijn er drie restaurants. Eén daarvan, direct achter de vergaderzaal, is uitsluitend toegankelijk voor Kamerleden. Hier kunnen de volksvertegenwoordigers rustig verpozen of zich terugtrekken voor politiek overleg. Daarnaast is er sinds enkele jaren het Statenlokaal; een koffiehoek die voor medewerkers en bezoekers van de Tweede Kamer toegankelijk is.


Historische sensatie

De leden van de Eerste Kamer kunnen op de vergaderdagen voor maaltijden en consumpties terecht in de Noenzaal, waar in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden het bestuur van de Staten van Holland vergaderde. Het eten van een Kamerkroket is hier dan ook een historische sensatie.