Radio

In 1929 werd in het Tweede Kamercomplex een geluidsinstallatie aangelegd. Dit maakte ook radio-opnamen mogelijk. Aanvankelijk hielden de radiojournalisten het bij keurige verslagen, zoals het publiek dat van de krant gewend was. Pas in 1951 drong de microfoon tot de vergaderzaal van de Tweede Kamer door tijdens een debat in de Kamer. Een verslaggever van de AVRO verzorgde sfeerimpressies in de trant van ‘Het is een komen en gaan van nerveuze politici, luisteraars!’ Radiojournalistiek was nog vooral geluid bij het nieuws.


Televisie

In de jaren vijftig kregen radiojournalisten gezelschap van hun collega’s van de tv. In 1955 waren er al debatten van Tweede en Eerste Kamer op televisie. Die gingen over de televisienota. Daarna kwamen er veel vaker uitzendingen uit de Tweede Kamer. Vanuit de Eerste Kamer was dat pas in december 1976 weer het geval. Toen spande het er om of een voorstel over abortus zou worden aangenomen.

Tegenwoordig is via internet of NPO Politiek een groot deel van de vergaderingen van de beide Kamers te volgen. Politici zagen overigens al snel dat de tv hen kon helpen om het grote publiek te bereiken. Zij verschenen ook steeds vaker in talkshows. In 1989 was een Tweede Kamerdebat zelfs 'achter de schermen' te volgen via een microfoon in de kleding van VVD-fractielid Frank de Grave. Met het oog op de privacy van de andere Kamerleden ging dit de Kamer achteraf toch wat te ver.

TV Fragmenten:


Internet en social media

De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de beide Kamers samen (de Staten-Generaal) hebben al jarenlang diverse websites. Alle dossiers die het parlement behandelt, zijn er te vinden. Burgers kunnen de Kamerdebatten rechtstreeks bekijken en terugkijken. En de veranderingen gaan snel. Tien jaar geleden bestonden Facebook en Twitter nog niet. Vandaag de dag zijn deze sociale media bijna niet meer weg te denken. Kamerleden gebruiken social media om hun standpunten te delen met de buitenwereld. In korte tijd zijn er veel meer mogelijkheden voor direct contact met de kiezer gekomen. Intussen zijn de ‘oude’ media gewoon blijven bestaan en trekken Kamerleden ook nog altijd het land in.

Facebook

Twitter

YouTube


200 jaar Staten-Generaal : Politiek en de burger