36.171

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleindenDit wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Strafrecht (ook voor BES) en het Wetboek van Strafvordering (ook voor BES) dat het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) strafbaar wordt. Doxing is het openbaar maken van iemands persoonlijke, sensitieve en privéinformatie zoals adres, telefoonnummer, paspoort, werkgever, gegevens van familie en foto’s van iemands kinderen. Het internet en sociale media geven kwaadwillenden de mogelijkheid om persoonsgegevens te gebruiken om mensen vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in hun dagelijks leven. Deze gedragingen maken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers.

Met dit voorstel wordt doxing strafbaar met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 februari 2023 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2022

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

32