35.608

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot Volledig democratiseren van de waterschapsbesturenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. In het bestuur van een waterschap zitten naast gekozen bestuurders ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd.

Door het schrappen van de geborgde zetels komen bij de verkiezingen van de waterschappen alle zetels in het bestuur van een waterschap beschikbaar. De initiatiefnemers geven hiermee uitvoering aan een door de regering gevraagd advies van de adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen. Hiermee krijgen boeren, bedrijven en natuurorganisaties niet meer automatisch een deel van de zetels in het bestuur. Door deze volledige democratisering van het waterschap worden de belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een eerlijke wijze afgewogen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten