36.410 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, christenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Tegen: PvdD.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Debat over Wonen en Bouwen in Nederland op 23 april 2024

De Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 ingestemd met een verzoek van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) voor een plenair debat - op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - over 'Wonen en Bouwen in Nederland'. Een aantal deskundigen / belanghebbenden / organisaties is gevraagd voorafgaand aan dit debat een position paper aan de Kamer te zenden.

Het debat vond plaats op 23 april 2024. Tijdens het debat zijn vier moties ingediend. De motie-Kemperman (36.410 VII, G) is later op de dag ingetrokken. De stemmingen over de overige drie moties vonden plaats op 14 mei 2024.

Deskundigenbijeenkomst over de (financiële) verhouding(en) tussen het Rijk en de decentrale overheden

Op 16 april 2024 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over de (financiële) verhouding(en) tussen het Rijk en de decentrale overheden.

De nabespreking van deze deskundigenbijeenkomst in de commissie voor Binnenlandse Zaken vond plaats op 18 juni 2024.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

165
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-165] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-165] documenten