Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024PDF-document en de Troonrede 2024PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2024. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2024.


Stand van zaken

De Algemene financiële beschouwingen 2023 in de Eerste Kamer vonden plaats op 31 oktober 2023. Tijdens deze beschouwingen zijn acht moties ingediend. De stemmigen over de moties vonden plaats op 7 november 2023.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen 2023 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën en staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst gevoerd en van dat overleg twee verslagen uitgebracht (EK, A met bijlage en EK, B met bijlage).

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 16 juli 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak en het 'Emty Pack Survey', in reactie op de brief over rapport grenseffecten en pakjesraaponderzoek (EK, L met bijlagen).

Voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) werd op 3 oktober 2023 door de Raad van State een technische briefing over het advies bij de Miljoenennota 2024 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht verzorgd. Van deze bijeenkomst is een videoverslag (61 minuten) gemaakt.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

152
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-152] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-152] documenten