36.194, L

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afschalen van de A-status van Covid-19In deze motie wordt de minister opgedragen de A-status van Covid-19 per ommegaande af te schalen en er geen nieuwe status aan te verbinden.Kerngegevens