33.118 / 34.986, FE

Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSOIn deze motie wordt de regering verzocht om de financiële lasten of schadeverplichtingen van lagere overheden die het gevolg zijn van aan het Rijk toe te rekenen onvolkomenheden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor rekening van het Rijk te nemen.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FE
ingediend 7 maart 2023
gewijzigd 7 maart 2023
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks)
H. Otten (Otten)
afgevallen ondertekenaar(s) A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)