25.295, AU

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een nieuwe wettelijke grondslag voor het coronatoegangsbewijsIn deze motie wordt het kabinet opgeroepen af te zien van een nieuwe wettelijke grondslag voor het coronatoegangsbewijs en deze optie niet als mogelijkheid aan de economische sectoren voor te leggen.Kerngegevens

nummer 25.295, AU
ingediend 5 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Infectieziektenbestrijding (25.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)