25.295, AT

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het verstrekken van verslagen en deelnemerslijsten van gesprekken met expertsIn deze motie wordt de regering opgeroepen de verslagen en deelnemerslijsten van de gesprekken met experts te verstrekken aan de leden van de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 25.295, AT
ingediend 5 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Infectieziektenbestrijding (25.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)