36.042 / 35.526 / 25.295, D

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheidDeze motie draagt de regering op om in de wijziging van de Wet publieke gezondheid geen grondslag op te nemen voor een mogelijke inzet van het coronatoegangsbewijs.Kerngegevens

nummer 36.042 / 35.526 / 25.295, D
ingediend 17 mei 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 24 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
Infectieziektenbestrijding (25.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)