36.042 / 35.526 / 25.295, C

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdragIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (International treaty on pandemic prevention and preparedness).Kerngegevens