T03358

Toezegging Chief medical officer (35.979)De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Otten (Fractie-Otten), informeren over de uitwerking van de chief medical officer, zodra hier meer over bekend is.


Kerngegevens

Nummer T03358
Status voldaan
Datum toezegging 21 februari 2022
Deadline 1 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen gezondheidszorg
informatievoorziening
Chief Medical Officer
Kamerstukken Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)


Uit de stukken

Handelingen I 2021/22, nr. 18, item 4, p. 8

De heer Otten (Fractie-Otten):

Vorig jaar diende onze fractie een motie in om een chief medical officer te benoemen in navolging van vele andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, maar ook Canada, de Verenigde Staten et cetera. Dat is een veel prettiger en effectievere manier om te communiceren richting de bevolking. Dit advies is tot onze vreugde inmiddels opgevolgd in het coalitieakkoord op pagina 32. Het is volgens onze fractie nu dan ook de hoogste tijd om het OMT te ontbinden en de besluitvorming te stroomlijnen via deze chief medical officer. Hoe staat het daarmee, is onze vraag aan de minister.

Handelingen I 2021/22, nr. 18, item 6, p. 11

Minister Kuipers:

De heer Otten vroeg het staat met de chief medical officer. In het regeerakkoord zijn meerdere acties benoemd, waaronder deze. Dat vraagt om een nadere uitwerking. Zodra hier meer over bekend is, zal ik u daarover informeren.


Brondocumenten


Historie