35.961, H

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en expertsIn deze motie wordt de regering verzocht nader te onderzoeken of er binnen de besluitvorming van het OMT sprake is van belangenverstrengeling van OMT-leden of experts die worden geraadpleegd tijdens de besloten vergaderingen.Kerngegevens