35.961, G

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezenIn deze motie wordt de regering verzocht aan het OMT-advies de bij behorende wetenschappelijke onderbouwing toe te laten voegen en openbaar te maken.Kerngegevens