35.899, K

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona epidemie stuurtIn deze motie wordt het kabinet verzocht om de Kamer voor het kerstreces een overzicht te sturen dat vermeldt gedurende welke periode het kabinet stuurde op welke factoren als hoofddoel van de maatregelen, welke factoren contextueel waren en hoe deze factoren worden gemonitord en wat de motivering voor deze keuze was.Kerngegevens

nummer 35.899, K
ingediend 23 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
L.P. van der Linden (Nanninga)
dossier(s) Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)