35.899, G

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de onwenselijkheid van de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en 2G-beleidIn deze motie spreekt de Kamer uit dat de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en de inzet van 2G-beleid onwenselijk is.Kerngegevens

nummer 35.899, G
ingediend 23 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)