35.526 / 35.874, BW

Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerdenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de eerstvolgende ministerraad te beroordelen of er ruimte is om de beperkende maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 niet van toepassing te verklaren op volledig gevaccineerden.Kerngegevens

nummer 35.526 / 35.874, BW
ingediend 13 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De OSF stemde voor.
indiener(s) A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)