35.526 / 35.874, BV

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportIn deze motie wordt de regering opgeroepen om te bewerkstelligen dat de minister van VWS zo spoedig mogelijk wordt vervangen door een meer competent en ter zake kundige bewindspersoon om de corona-crisis onder controle te krijgen en het vertrouwen tussen regering en de Nederlandse bevolking te herstellen.Kerngegevens

nummer 35.526 / 35.874, BV
ingediend 12 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)