35.526, AL

Motie-Raven (OSF) over een bevrijdings-en herstelplanIn deze motie wordt de regering opgeroepen op 21 maart 2021 een bevrijdings- en herstelplan te presenteren met als uitgangspunt om binnen 2 maanden in heel Nederland het normale dagelijkse leven weer te kunnen opstarten.Kerngegevens

nummer 35.526, AL
ingediend 23 februari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 2 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen FVD en OSF stemden voor.
indiener(s) A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)