35.526, AK

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wetIn deze motie wordt de regering verzocht de voorkeur van de Eerste Kamer betreffende bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 over te brengen aan de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling, en de optie "delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet" nadrukkelijk met de Tweede Kamer te bespreken, en vervolgens de Eerste Kamer te berichten.Kerngegevens

nummer 35.526, AK
ingediend 23 februari 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 2 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, PVV en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
N.J.F. Pouw-Verweij (Nanninga)
J. Recourt (PvdA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

Op 25 juni 2021 is ter uitvoering van deze motie en de motie-Janssen (EK, L) het wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874) ingediend.

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW zijn bij brief van 21 mei 2021 geïnformeerd over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK, BD).

Het wetsvoorstel over bepalende zeggenschap, conform de motie-De Boer c.s. zal naar verwachting spoedig worden ingediend.Uitvoering