35.732, H

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht om adequate stappen te zetten om de kwaliteit van de wetgeving structureel te waarborgen.Kerngegevens

nummer 35.732, H
ingediend 19 februari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2021 na hoofdelijke stemming met 3 stemmen voor en 55 stemmen tegen verworpen.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)