Stemming Beëindiging gaswinning GroningenveldVerslag van de vergadering van 16 april 2024 (2023/2024 nr. 29)

Aanvang: 22.15 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Beëindiging gaswinning Groningenveld

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (36441).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36441, Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. De staatssecretaris is niet bereid om voor de komende jaren mogelijkheden open te houden om gas eruit te halen in alleen noodsituaties of om een slimme open/dicht-oplossing na te streven. Mijn fractie zal tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en BBB voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD, JA21 en 50PLUS ertegen, zodat het is aanvaard.