Verslag van de vergadering van 16 april 2024 (2023/2024 nr. 29)

Aanvang: 13.30 uur

Status: gerectificeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingen (36458);

- het wetsvoorstel Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (36478);

- de brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters d.d. 24 januari 2024 ter aanbieding van de raming der voor de Eerste Kamer in 2025 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CLXII, letter A).

Deze wetsvoorstellen en de raming worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.