36.410 XII, J

Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakkenIn deze motie wordt de regering verzocht om via onafhankelijk onderzoek de omvang van de externaliteiten die veroorzaakt worden door grote bedrijfstrakken zoals de primaire sector, de luchtvaart en industriële productie, in kaart te brengen en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten daarvan te informeren.Kerngegevens

nummer 36.410 XII, J
ingediend 2 april 2024
gewijzigd 2 april 2024
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Op 9 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)