Stemming moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024Verslag van de vergadering van 19 maart 2024 (2023/2024 nr. 24)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024,

te weten:

  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over een substantiële bijdrage aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitie (36410-XIV, letter G);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over versnelde plaatsing van wolfwerende hekken (36410-XIV, letter H);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over niet instemmen met de Europese verordening inzake nieuwe genomische technieken (36410-XIV, letter I);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over geen vergunningen voor dierproeven bij opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026 (36410-XIV, letter J);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over het instemmen met de Europese herstelwet (36410-XIV, letter K).

(Zie vergadering van 12 maart 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36410-XIV, letter G, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over een substantiële bijdrage aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (36410-XIV, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36410-XIV, letter H, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over versnelde plaatsing van wolfwerende hekken. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Dank, voorzitter. De fractie van de PVV zal de motie kunnen steunen, maar wij nemen afstand van de constatering dat bij veel van deze incidenten de veehouders geen of onvoldoende maatregelen hadden genomen. Die schuld is niet bij de veehouders te leggen. Wellicht zijn de wolfwerende hekken niet altijd toereikend, maar iets is in ieder geval beter dan niets. Wij zullen de motie dus steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (36410-XIV, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, Volt, de PVV, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, de SGP, D66, het CDA, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36410-XIV, letter I, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over niet instemmen met de Europese verordening inzake nieuwe genomische technieken. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval. De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Dank, voorzitter. Er loopt op dit moment nog een onderzoek naar dit onderwerp. Gelet op dit lopende onderzoek kunnen we de motie steunen, in die zin dat het de bedoeling is dat eerst de Eerste en Tweede Kamer de mogelijkheid krijgen om hierover hun inbreng te leveren, nog los van de verdere inhoud van de verordening en het oordeel daarover. Daarom zullen wij de motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (36410-XIV, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FVD, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36410-XIV, letter J, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over geen vergunningen voor dierproeven bij opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (36410-XIV, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, Volt, FVD, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, de SGP, D66, het CDA, de PVV, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36410-XIV, letter K, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over het instemmen met de Europese herstelwet. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is het geval. De heer Holterhues namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Holterhues i (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is vóór de Europese herstelwet, maar we vinden dat het primaat in dezen bij de Tweede Kamer ligt. Wij stemmen dus tegen deze motie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Holterhues. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (36410-XIV, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Zoals gemeld aan de leden vinden vanavond na afloop van het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven (36222) aanvullende stemmingen plaats over het wetsvoorstel en over eventueel ingediende moties.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.