Stemming Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024Verslag van de vergadering van 19 maart 2024 (2023/2024 nr. 24)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2024 (36410-XIV).

(Zie vergadering van 12 maart 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over het wetsvoorstel 36410-XIV, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2024. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Oplaat, van de BBB-fractie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Oplaat i (BBB):

Voorzitter, dank u wel. De BBB stemt tegen de vijf bij deze begroting ingediende moties, maar voor de begroting zelf en het Diergezondheidsfonds. De BBB blijft bezwaren houden tegen artikel 22, de toevoeging van 1,28 miljard aan het NPLG, maar tegen de hele begroting stemmen doen we natuurlijk niet, want dan zouden de langverwachte gelden voor de stoppersregeling ook niet beschikbaar komen. Dat hebben we meegenomen in onze afweging. We stemmen dus voor de begroting.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Oplaat. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD en de PvdD ertegen, zodat het is aanvaard.