36.410 XIV, H

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over versnelde plaatsing van wolfwerende hekkenIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de provincies een plan te ontwikkelen voor versnelde plaatsing van wolfwerende hekken, zodat uiterlijk medio 2025 alle buiten gehouden dieren adequaat beschermd zijn, wanneer 2025 niet mogelijk blijkt in ieder geval voordat de overheid afschot van wolven mogelijk maakt.Kerngegevens

nummer 36.410 XIV, H
ingediend 12 maart 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2024 verworpen. Voor: GroenLinks-PvdA, Volt, PVV, SP en PvdD.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)