Deze brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters bevat de raming (EK, A) van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2025. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Eerste Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2025.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de raming op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 januari 2024

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2025 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

7