Stemming Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuningVerslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 14.56 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36431).

(Zie vergadering van 12 december 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36431, Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Baumgarten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Baumgarten i (JA21):

Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn fractie betreurt het verdere stijgen van de marginale druk, maar weegt onderaan de streep het bestrijden van kinderarmoede zwaarder. We zullen dus voor het wetsvoorstel over het verhogen van het kindgebonden budget stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baumgarten.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aanvaard.