Stemming Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpmVerslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 14.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm) (36427).

(Zie vergadering van 12 december 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetvoorstel 36427, Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Heijnen namens BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Heijnen i (BBB):

Dank u wel, voorzitter. We blijven als BBB hele grote moeite houden met dit wetsvoorstel, met name ook met het bij amendement van toepassing verklaren voor verkeersboetes. Deze wet tast naar onze mening de facto de rechtsbescherming van de burgers aan. BBB zal dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, de PVV, het CDA, Volt, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, FVD, JA21 en BBB ertegen, zodat het is aanvaard.