Stemming Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouwVerslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 14.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw) (36426).

(Zie vergadering van 12 december 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36426, Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw). Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Heijnen namens BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Heijnen i (BBB):

Voorzitter. Het zal voor de glastuinbouwsector een hele grote uitdaging worden om de doelstellingen van deze wet te halen. We begrijpen echter van de sector dat die voldoende handelingsperspectief ziet dankzij het verlengde afbouwpad en deze uitdaging wil aangaan. Wij zijn tevens als BBB heel erg blij met de aanname van onze motie over de impactanalyse na de afbouw van de vrijstellingen. Vandaar dat BBB voor dit wetsvoorstel zal stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Heijnen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, JA21, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aanvaard.