36.470 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 21 december 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, Volt, DENK, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Nieuw Sociaal Contract, PVV, FVD en BBB.

Afwezig: JA21.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2023.


Documenten

11