Tussenpersonen die boetes aanvechten, bieden petitie aanOp 14 november heeft Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66) namens de commissies Justitie & Veiligheid (J&V) en Financiën (FIN) een petitie in ontvangst genomen over het wetsvoorstel Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm. Vijf juridische dienstverleners, die bij bezwaarprocedures als intermediair fungeren tussen burgers en overheid, dienden namens collega-bedrijven 32.540 handtekeningen in omdat ze vrezen voor inperking van de rechten van burgers.

Met het wetsvoorstel wil het demissionaire kabinet een einde maken aan het veelvuldig aanvechten van verkeersboetes door bedrijven die als tussenpersoon fungeren tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld bij bezwaar maken tegen verkeersboetes. Door de nieuwe wet wordt de vergoeding aan dit soort bedrijven met 75% verlaagd. Ook beoogt de wet het aantal rechtszaken te verminderen dat deze bedrijven aanspannen tegen de overheid.

Belastingplan

Dittrich bedankte de dienstverleners voor de petitie: ‘De fracties zullen uw boodschap beoordelen. We zullen het Belastingplan in december behandelen, de verwachting is dat gestemd wordt voor het Kerstreces.’


Deel dit item: