36.435 XII

Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijzigingen houden verband met de Miljoenennota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 1) op 14 december 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

7