36.410 IIB

Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Kiesraad.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: PvdD en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2024 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

13