36.410 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: PvdD en FVD.

De fractie van de BBB wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden tegen artikel 22 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PvdD en FVD.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

142
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten