36.410 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het gemeentefonds.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en BBB.

Tegen: PvdD en Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

25