36.410 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de Staten-Generaal.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2024 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

12