Mr. R.S. Croll (BBB) 1

Robert (Samuel) Croll (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. Croll is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) sinds 27 juni 2023.

Hij is sinds 4 juli 2023 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Contact: robert.croll@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Utrecht, 9 december 1954

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: VPHB is een belangenbehartigingsorganisatie, die opkomt voor zogeheten complex-historische Buitenplaatsen; dat zijn bijzondere Rijksmonumenten die vanwege dat bijzondere karakter op de RCE-lijst (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) staan.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: een vereniging die de belangen van eigenaren van dit soort buitenplaatsen behartigt.

 • beschrijving: Deze stichting is eigenares van een relatief groot landgoed in Overijssel. Het bestuur bestaat uit een drietal bestuurders. Het college van superintendenten bestaat uit 2 onafhankelijke- en ervaren toezichthouders, die in gezamenlijkheid functioneren als een raad van toezicht met behoorlijke bevoegdheden en als zodanig het bestuur controleren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: behandelen van strafzaken (enkelvoudig en meervoudige strafkamer) / parttime.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Universiteit Utrecht faculteit rechten, vanaf 1 september 1974 tot 31 december 1980

post-academisch onderwijs

 • Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), vanaf 1 augustus 1982 tot 1 maart 2020
 • Universiteit Twente faculteit bestuurskunde, vanaf 1 januari 1999 tot 31 december 2002

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: behandelen van strafzaken (enkelvoudig en meervoudige strafkamer) / parttime.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de United Nations Development Programme voor een jaar uitgezonden om de rechtstaat in Rwanda te versterken en verbeteren.

  advieswerk: ja

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als president was ik voorzitter van het gerechtsbestuur en daarmee eindverantwoordelijke voor de rechtbank als geheel (450 fte. van schaal 02 tot schaal 18, budget ad € 35 mio). Het gerechtsbestuur bestond voorts uit 4 coördinerend vicepresidenten, elk hoofd van een sector (civiel-, straf- en administratief recht en de kantons) en tot slot een directeur bedrijfsvoering. Naast de rechtsprekende rol bevatte mijn portefeuille kwaliteit, integriteit, HRM, financiën en communicatie. Voorts maakte ik deel uit van de zgn. presidentenvergadering, waarin het “landelijk beleid” m.b.t. de rechtspraak werd bepaald.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Aanvankelijk benoemd tot senior-vicepresident, tevens voorzitter van de strafsector en daarmee ook lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank. Vanwege gezondheidsproblemen van de president heb ik hem gedurende bijna een jaar waargenomen. Voor omschrijving werkzaamheden, zie: President van de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Een kantonrechter behandelt rechtzaken in huur, pacht, kleine geldvorderingen en arbeidsgeschillen ("wonen, werken en boodschappen"). Die heb ik in achtereenvolgens 7 verschillende kantongerechten gedaan. Met name huur- en arbeidsgeschillen laten zien dat mensen hierin tot op het bot kunnen worden geraakt. Rechtspreken is zo veel meer dan slechts de wet kennen en die toepassen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Achtereenvolgens opgeleid tot gerechtssecretaris, officier van justitie en tenslotte advocaat. Na benoeming tot rechter in de rechtbank Dordrecht heb ik als zodanig gewerkt in de sectoren, straf-, familie- en burgerlijk recht. Vanuit diezelfde rechtbank was ik van 1990 tot 1992 voor 50% gedetacheerd bij de SSR (= het wetenschappelijk opleidingsinstituut van-, voor- en door de rechtspraak).

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Gediend bij Koninklijke marechaussee en bij de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht. Laatste rang: reserve kolonel.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: VPHB is een belangenbehartigingsorganisatie, die opkomt voor zogeheten complex-historische Buitenplaatsen; dat zijn bijzondere Rijksmonumenten die vanwege dat bijzondere karakter op de RCE-lijst (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) staan.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: een vereniging die de belangen van eigenaren van dit soort buitenplaatsen behartigt.

 • beschrijving: Deze stichting is eigenares van een relatief groot landgoed in Overijssel. Het bestuur bestaat uit een drietal bestuurders. Het college van superintendenten bestaat uit 2 onafhankelijke- en ervaren toezichthouders, die in gezamenlijkheid functioneren als een raad van toezicht met behoorlijke bevoegdheden en als zodanig het bestuur controleren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, te dragen met de zwaarden (militair), 29 april 2004
 • Grootofficier in de Pauselijk Orde van de Heilige Sylvester, 31 maart 2019

overige onderscheidingen en prijzen

 • Ereteken van Verdienste in goud van de Minister van Defensie, 20 augustus 2020
 • Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier van de Koninklijke landmacht met het cijfer XXXV, 7 december 2017
 • Het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, 31 januari 2004

Hobby's

 • Zeezeilen, werken en onderhouden van ons huis en tuin

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

368 dagen
(13 juni 2023 tot heden)