36.067, AO

Motie-Crone (PvdA) c.s. over het vormgeven van pensioenen voor politici volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenenIn deze motie wordt de minister verzocht nadat de Wet toekomst pensioenen is aangenomen binnen afzienbare tijd ook de pensioenen voor politici volgende deze wet vorm te geven.Kerngegevens

nummer 36.067, AO
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door W.T. van Ballekom (VVD)
R. van Gurp (GroenLinks)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
C.P.M. Moonen (D66)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering