31.865, D

Motie-Otten (Fractie-Otten) over een coördinerend bewindspersoon voor fondsenIn deze motie wordt de regering verzocht om een coördinerend bewindspersoon te benoemen voor de fondsen.Kerngegevens

nummer 31.865, D
ingediend 4 april 2023
bij het beleidsdebat over alle extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten en 50PLUS stemden voor. De leden van de Fractie-Frentrop waren niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) H. Otten (Otten)
dossier(s) Verbetering verantwoording en begroting (31.865)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)