36.331

Uitvoeringswet HNS-verdragDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2002, 222PDF-document) (het HNS-verdrag) en het Protocol daarbij van 2010 (Trb. 2010, 316PDF-document) (HNS-protocol) in Nederlandse regelgeving.

Het verdrag regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen als lading over zee vervoeren. Het HNS-protocol 2010 bevat aanvullende afspraken over de melding van rampen, het opstellen van rampenplannen en de bestrijding van verontreiniging.

De goedkeuring van het verdrag wordt geregeld in het wetsvoorstel (36.323 (R2182)).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer (TK, 2) heeft het voorstel op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 maart 2023

titel

Uitvoering van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 1997, 302 en Trb. 2002, 222), zoals gewijzigd door het op 30 april 2010 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2010, 316) (Uitvoeringswet HNS-verdrag)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

9